ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการเปลี่ยน, คืนสินค้า 

 1. การเปลี่ยน, คืน สินค้า สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามที่สั่ง
  - ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีชิ้นส่วนไม่ครบ
  - ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องจากโรงงานหรือกระบวนการขนส่ง

 2. EGAT + Wallbox ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด

 3. สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทาง EGAT + Wallbox จะส่งทีมช่างเทคนิคเข้าไปตรวจสอบ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าชำรุดจากกระบวนการผลิต ทาง EGAT + Wallbox จะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป

 4. ช่องทางการติดต่อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทาง Facebook: Wallbox Thailand หรือ Line Official account: @egatwallbox หรือ โทร. 09-3026-8446/0-2436-4134 โดยระบุรายละเอียดดังนี้:- ชื่อ-สกุล ลูกค้า/ รายละเอียดการติดต่อ /หลักฐานการซื้อ / กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด/
  ระบุ Serial Number ของสินค้าและอาการเสียให้ชัดเจน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. การรับประกันสินค้า : ผู้ให้บริการจะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้
  มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และผู้ให้บริการจะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันสินค้านี้ไม่ครอบคลุมในกรณี ดังต่อไปนี้
  - การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก คดงอ สายชำรุดจากการใช้งาน การใช้งานหัวชาร์จขณะเปียก เป็นต้น
  - การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การตกหล่น แตกร้าว สัตว์และแมลงต่างๆ
  - การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือเคลื่อนยhายสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของผู้ให้บริการ
  - อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป
  - ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

 2. ระยะเวลารับประกันสินค้า : รับประกันสินเครื่องชาร์จและงานติดตั้ง 2 ปี นับจากวันติดตั้ง หากลูกค้าต้องการจะซื้อระยะเวลารับประกันเพิ่ม ซื้อได้ก่อนติดตั้งเท่านั้น สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 3

 3. ช่องทางการติดต่อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทาง Facebook: Wallbox Thailand หรือ Line Official account: @egatwallbox หรือ โทร. 09-3026-8446/0-2436-4134 โดยระบุรายละเอียดดังนี้:- ชื่อ-สกุล ลูกค้า/ รายละเอียดการติดต่อ /หลักฐานการซื้อ / กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด/
  ระบุ Serial Number ของสินค้าและอาการเสียให้ชัดเจน

 4. หลักฐานการรับประกันสินค้า
  รับประกัน 2 ปี โดยรับประกันเมื่อมีหลักฐานดังนี้
  - ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  - ใบส่งมอบงาน
  - สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด

 5. เงื่อนไขการรับประกัน
  - ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการติดตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของผู้ให้บริการ ในเรื่องการเดินสายดินหรือสายกราวด์ (Ground),
  การปรับปรุงเฟสของระบบไฟและการทดสอบระบบ โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09-3026-8446 ก่อนดำเนินการติดตั้ง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้